เที่ยว ลพบุรี 1 วัน

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized
ลพบุรี เมืองประวัติศาสตร์ไม่ไกลจากกรุงเทพ มากนัก ขับรถจากบ้านวราพร ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ที่ลพบุรี มีที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจคือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
 
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ … สมัยสมเด็จพระนารายณ์ โปรดให้สร้างราชธานี เป็นราชธานีที่ 2 จากอยุธยา เที่บวเมืองประวัติศาสตร์ ต้อง “มโน” ภาพในอดีตประกอบไปด้วย วังนารายณ์สมัยนั้น คงยิ่งใหญ่อลังการ
“พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์มีพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ ออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยผสมตะวันตก สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดประทับ ณ เมืองลพบุรีเกือบตลอดปี เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น จึงเสด็จไปประทับอยู่ ณ กรุงศรีอยุธยา เมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางความเจริญตลอดรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2231 พระราชวังถูกทิ้งร้างจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรด ฯ ให้ซ่อมแซมพระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ.2399 โปรดให้สร้างพระที่นั่งเพิ่มขึ้น และพระราชทานชื่อพระราชวังนี้ว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” (http://library.tru.ac.th/…/lptour-2/117-lptunarai.html) ที่นี่จึงมีห้องบรรทม ของในหลวงรัชกาลที่ 4 ให้ดูด้วย
จากนั้นพาแม่ตะลอนไป ทุ่งทานตะวัน … เที่ยวทุ่งทานตะวันตอนบ่าย 2 ต้องทำใจ เรื่อง “หน้าดำ” .. หันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์แข่งกับทานตะว
ไห ในยุคนั้น